Rookgasadvies

Ferroli Nederland heeft al meer dan een halve eeuw ervaring in het bedenken en produceren van cv-ketels. Een belangrijk onderdeel hiervan is de vervanging van VR-ketels voor nieuwe HR-ketels en het toepassen van balansventilatie.  Hierbij is specifieke kennis vereist over de dimensionering van een woning of gebouw. Op het dak komen namelijk diverse uitmondingen uit, zoals rioolontspanningsleiding, ventilatie-afvoer en rookgasafvoer. Bij bijvoorbeeld gebalanceerde ventilatie wordt er buitenlucht aangezogen welke niet vervuild mag zijn. Een juiste locatie van de buitenluchtaanzuig ten opzichte van de afvoeren is dus van essentieel belang.

Ferroli Nederland houdt zich bezig met de volgende facetten omtrent rookgasafvoerssytemen:

1) Opname
Bij zowel grondgebonden woningen als wooncomplexen, verzorgen wij een uitgebreide controle van het kanalenstelsel. Hierbij wordt geanalyseerd of een kanaal hergebruikt kan worden, dan wel dat er een nieuw kanaal moet worden aangelegd. Verder wordt er gekeken naar de beschikbaarheid van leidingen en afvoeren in de opstellingsruimte en een statusrapport gemaakt van de aanwezige toestellen.  

2) Advisering
Ferroli Nederland maakt in dit stadium een op maat gemaakt advies omtrent een nieuw rookgasafvoersysteem. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de actuele richtlijnen opgesteld door de NEN en afspraken voortkomend uit het bouwbesluit. Het advies wordt voorzien van een werkomschrijving, een situatieschets en een plan van aanpak. Het doel is om faalkosten tot een minimum te reduceren.

3) Begeleiding
Bij ieder project wordt in de meeste gevallen een proefwoning gerealiseerd met daarin een voorgeschreven rookgasafvoer of proefstrangopstelling. De gehele opstelling inclusief cv-ketel wordt uitgebreid getest. Na accordering van de proefwoning kunnen de andere opstellingen in bedrijf worden gesteld.

4) Inspectie
Inspectie kan zowel tijdens als na afloop van een project plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de wensen en eisen van de opdrachtgever. De inspectie van het afvoersysteem wordt beschreven aan de hand van de volgende onderdelen:

  • Controle van de goede werking van het afvoersysteem
  • Visuele uitwendige inspectie van het afvoersysteem
  • Camera-inspectie en beproeving van de rookgasdichtheid

Camera-inspectie
De rookgasafvoer wordt geïnspecteerd door vanaf de uitmonding een specialistische camera te laten zakken. Op deze wijze kan het afvoersysteem worden onderzocht op gebreken. Met foto's of filmopnamen kunnen de gebreken worden vastgelegd.