Marktbenadering

Ferroli Nederland hanteert in al zijn concepten de visie van de Trias Energetica. Het eindresultaat van uw energetische inspanningen moet namelijk kloppen. Want alleen dán leveren investeringen in energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk iets op. Trias Energetica is een drie-stappen-plan bedoeld voor bedrijven en huishoudens om het energieverbruik terug te dringen en zo klimaatneutraal te worden:

  1. Beperk het energieverbruik. Energie die niet wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt.
  2. Zet duurzame bronnen in zoals zonlichtsystemen en warmtepompen.
  3. Zorg voor efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen (bv HR ketel).

Ferroli Nederland heeft op basis van dit plan, een energiepiramide ontwikkeld die per stap aangeeft welke maatregelen leiden tot een daling in energieverbruik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaalconcepten 
Het efficiënt inzetten van bestaande producten en het toepassen van natuurlijke energiebronnen is slechts één onderdeel van onze totale service! Gedurende de technische levensduur van een installatie, zullen elementen als beheer en onderhoud essentiëel zijn voor het leveren van een constante kwaliteit. Wordt hier niet aan voldaan dan gaat dit ten koste van het comfort en de bedrijfszekerheid. Dit beïnvloed uiteindelijk de kosten die per jaar met de installatie gemoeid zijn. Ferroli Nederland ziet daarom het technische projectadvies, het beheer, het onderhoud en de daaraan gekoppelde operationele kosten als losse puzzelstukjes die tezamen één totaalconcept vormen. Ons productaanbod vormt hierbij de spil in het totale proces.

Afhankelijk van de opdrachtgever kunnen wij 1 of meerdere puzzelstukken voor onze rekening nemen. Zo proberen we uiteindelijk het maximale resultaat voor u uit een project te behalen.