Operationele kosten

Het samenstellen van een technisch klimaatconcept voor een woning, wordt door een aantal factoren bepaald. Naast het ambitieniveau en het investeringsvraagstuk van de opdrachtgever, is één van de meest voor de hand liggende factoren de inhoud van een woning. Een grotere woning vraagt bijvoorbeeld meer (verwarmings-) energie en dus een groter vermogen.

Een andere factor die ook van invloed is, is de isolatieklasse van de woning. De isolatiewaarde van gevels, puien, vloeren en daken bepaalt in grote mate het warmteverlies. Door het toepassen van balansventilatie wordt bijgedragen aan een lager warmteverlies. Hoe kleiner het warmteverlies, des te minder vermogen nodig is en hoe lager het verbruik. Door het verder toevoegen van duurzame klimaatproducten waaronder warmtepompen en zonnecollectoren, kan deze besparing alleen nog maar groter worden.

Transparantie
Bij al deze voorbeelden praten we over de initiële investering in een klimaatconcept. Maar wat weten we eigenlijk over de beheer- en onderhoudskosten van een installatie, over de lengte van 12-15 jaar? Als het concept volgens het bestek is ontworpen, correct is geïnstalleerd en op een juiste wijze wordt onderhouden, dan zijn de kosten redelijk inzichtelijk. Kennis van en ervaring met de diverse systemen is hierbij essentieel. Maar wat gebeurt er als je nieuwe productoplossingen integreert, die nog niet een hele levenscyclus hebben doorlopen. Wat gebeurt er op zo'n moment met de transparantie in kostenstructuur en welke zekerheden heeft een opdrachtgever dan?

Concrete oplossingen
Middels het ‘Ferroli Prestatiecontract' en het ‘Partner in Ownership' programma zorgt Ferroli Nederland voor zekerheid bij zowel de opdrachtgever als de bewoners. Door onze technische betrokkenheid in het voortraject en het daar waar mogelijk formeren van bouwteams, kunnen we in de 1e fase van een project faalkosten tot een minimum reduceren. Daarnaast zijn we actief bezig met het instrueren van installateurs voor en tijdens de oplevering van een project.

In het kader van gedegen onderhoud, voert Ferroli Nederland in samenspraak met service- en onderhoudsbedrijven ook regelmatig inspecties uit. Op deze manier krijgen we rechtstreeks feedback over onze producten in het veld en kunnen we nieuwe technologie nauwlettend in de gaten houden.