Technisch projectadvies

Het energiegebruik van nieuwbouwwoningen zal in 2015 gehalveerd moeten worden ten opzichte van 2008. Verder zullen in de bestaande bouw, maatregelen moeten worden genomen voor energiereductie. Echter uit welke maatregelen kunt u kiezen, wat is hiervan de invloed op het totale energiegebruik en wat zijn de financiële consequenties?

Welke ambitie heeft u? 

Of u nu gaat voor een passiefhuis concept of voor een ketelvervanging, de kracht van Ferroli Nederland is dat wij technische projectconcepten kunnen samenstellen op basis van uw ambitie. In goed overleg wordt gekeken naar de kwaliteits- en comforteisen waaraan een technische installatie moet voldoen. In de bestaande bouw voeren wij tevens 0-metingen en kanaalinspecties uit om de status van de technische installatie te controleren. Per stap maken wij vervolgens inzichtelijk wat de optimale energiebesparing zal worden. Dit alles wordt gekoppeld aan een hoge bedrijfszekerheid en lage operationele kosten over de technische levensduur.

Naast een EPC/EPBD indicatie, houdt Ferroli Nederland zich tijdens de technische projectfase ook bezig met de consequenties van verschillende concepten. Denk daarbij aan aspecten als het binnenklimaat in de zomerperiode (koeling), de mogelijkheden van rookgasafvoersystemen, voldoende comfort (tocht en geluid) en een installatie die ook voor een gebruiker goed te begrijpen en te onderhouden is. Vanuit de Eco design gedachtegang, willen wij zo altijd het hoogste energielabel behalen. Dit geldt voor al onze klimaatoplossingen, van wandketel met kamerthemostaat tot totaalconcept in duurzaamheid.

Energielasten in balans
Uit ervaring weten wij dat het goed mogelijk is om met reeds bestaande concepten de EPC richtlijn voor 2020 te behalen. Maar het belang van duurzame energiebronnen, waaronder zonne-energie en warmtepompen wordt steeds groter. Ze leveren immers gratis energie uit de natuur en zorgen voor een fikse CO2 reductie. Als gevolg van de alsmaar stijgende energieprijzen moet dus een balans worden

gevonden tussen woonlasten en energiekosten. Want in hoeverre blijft een woning interessant als de energielasten hoger worden dan de maandelijkse huur? Ferroli Nederland besteedt daarom veel tijd aan research in de bouwkolom. In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en Technische Universiteit Delft, wordt zo onderzoek gedaan naar de financiële voordelen voor woningcorporaties gekoppeld aan het treffen van energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad.