Correct onderhoud Agpo (Ferroli) Megadens/Econpart

Om welke toestellen gaat het?
Allereerst de in het programma Kassa benoemde ketels betreft de volgende oudere series HR toestellen, deze toestellen zijn geproduceerd tussen 1997 en 2011.
  • Agpo Econpact
  • Agpo MegaDens
  • Agpo Ultima
  • Agpo MegaLux
Hoe herken ik het toestel?Waardoor treedt dit probleem op?
Het probleem treedt alleen op bij zwaar vervuilde wisselaars. Corrosie in de wisselaar treedt alleen op bij Aluminium wisselaars in combinatie met lage rookgas temperaturen (condenserende ketels), (een groot deel van de ketels in de markt heeft een Aluminium wisselaar), deze dienen elke twee jaar gecontroleerd en schoongemaakt te worden (zie onderhoudsvoorschrift).

Heeft het laatste onderhoud aan uw ketel, meer dan twee jaar geleden plaatsgevonden?
Indien u langere tijd geen onderhoud heeft laten uitvoeren, adviseren wij u dit alsnog te laten uitvoeren door een erkend installateur/service en onderhoudsbedrijf.

Heeft uw installateur recent onderhoud gepleegd aan uw ketel, niet langer dan twee jaar geleden?.
Mocht er recent onderhoud zijn uitgevoerd door uw installateur, neemt u dan contact met uw eigen installateur op en vraag of bij het laatste onderhoud ook de wisselaar is gereinigd. Als het goed is heeft hij het onderhoud gedaan volgens de onderhoudsvoorschriften en is de wisselaar schoon.

Waar bestaat correct onderhoud uit?
Video Ferroli Onderhoud Megadens EconPact toestellen

Waar vind ik als installateur onderhoudsvoorschriften voor de oudere generatie toestellen?
https://www.ferroliservice.nl/professionals/informatie-downloads/technische-documenten/verouderde-modellen/

Waar vind ik de instructie voor onderhoud?
Onderhoudsvoorschrift Ferroli HR ketels

Hoe zit het met de ketels van na 2011?
De huidige serie HR ketels, de BlueSense die op dit moment door ons gevoerd wordt (vanaf 2011 tot heden) heeft een andere constructie met een RVS wisselaar.
Voor onderhoud aan deze toestellen verwijzen wij naar het onderhoudsvoorschift voor BlueSense ketels.

Openheid van zaken
Agpo-Ferroli heeft volledig openheid van zaken en de NVWA volledig op de hoogte en betrokken heeft gehouden. “In 2009 hebben wij zelf via de landelijke pers, nieuwsbrieven aan adviesbureaus, installateurs, cursusaanbod, onderhoudsinstructies iedereen op het probleem gewezen. Er is er altijd openheid van zaken geweest naar de NVWA inzake de aantallen schade gevallen en we doen inspecties. Verder is op verzoek van de NVWA een risicoanalyse gemaakt waarin naar voren kwam dat de overeengekomen maatregelen risico’s minimaliseren en afdoende zijn. Een voorbeeld is dat wij de onderhoudsets preventief hebben aangepast in overleg met de NVWA. Ook hebben we aan onze homepage een speciale link met informatie toegevoegd, met uitleg voor consument en professional. Vanuit de afdeling service, ten slotte, wordt ieder jaar middels een brief uitvoerig gewezen op de officiële onderhoudsinstructies. Intern zijn er procedures en richtlijnen die er moeten zorgen voor een goed veiligheidsbeleid.”

FAQ:
Vraag Antwoord
Welke ketels bedoelt het programma Kassa, welke betreft het ? De in het programma Kassa benoemde ketels betreft de volgende oudere series HR toestellen, deze toestellen zijn geproduceerd tussen 1997 en 2011.
  • Agpo Econpact
  • Agpo MegaDens
  • Agpo Ultima
  • Agpo MegaLux
De huidige serie HR ketels, de BlueSense die op dit moment door ons gevoerd wordt (vanaf 2011 tot heden) heeft een andere constructie met een RVS wisselaar. Voor onderhoud aan deze toestellen verwijzen wij naar het onderhoudsvoorschift voor BlueSense ketels.
Waarom komt U als fabrikant nu pas met deze mededeling, hebben jullie dit probleem met alle ketels? In 2009 is er al een campagne geweest in de landelijke dagbladen. Elk jaar schrijven wij al de bij ons bekende installateurs aan met de onderhoudsvoorschriften van deze ketel. Hierover is ook continue direct contact met het NVWA die ons hierover adviseren.
Kan ik het door U geadviseerde onderhoud ook door jullie laten doen? Nee wij verwijzen naar uw installateur, onze ambassadeurs en onze service partners zie onze website www.ferroliservice.nl
Hoe kan ik zien dat het ook mijn ketel betreft? Het betreft ketels van het type Econpact, Ultima, MegaLux en MegaDens.

Zie bovenstaande afbeelding
Waar kan ik het jaartal zien van mijn ketel? Op uw ketel is een barcode sticker aangebracht welke begint met het jaartal dit kan bijv. 0509L00001en betekend dat de ketel is van het jaar 2005 en is dus een ketel welke bedoeld wordt in dit verhaal. Ketels van na 2011 geven dit probleem niet.
Mijn installateur doet altijd het onderhoud

Hoe weet ik dat hij het goed doet?
Dit kunt u beste met uw installateur bespreken of hij dit volgens het Ferroli Algemeen Onderhoudsadvies doet en of hij daarbij de wisselaar gereinigd heeft.
Waar gaat dat onderhouds-advies precies over? Hoe vaak inspectie en onderhoud gedaan moet worden en hoe onderhoud aan de CV wisselaar gedaan moet worden.
Is er nu risico op brandgevaar? Neen, zeker niet als er goed onderhoud is gepleegd! maar voor de veiligheid mogen er geen papieren of andere materialen op of tegen de ketel liggen. Dit mag voor alle duidelijkheid bij geen enkele ketel.
Ketel rondom vrij houden wat bedoeld u daar precies mee? Er mogen geen papieren of andere materialen op of tegen de ketel liggen.
Waar kan ik verder algemene informatie krijgen? Op onze website
Heb ik nu nog wel garantie? De ketels die het betreft zijn minstens 10 jaar oud. Indien het onderhoud is gedaan volgens voorschrift is er geen risico.
Mijn ketel is vervangen door dit feit krijg ik nu geld terug? Nee wij verwijzen naar uw installateur als hij goed onderhoud heeft gedaan is dit voorval ons inziens niet mogelijk
Mijn installateur zegt dat onderhoud niet nodig is, kunt u mijn installateur benaderen? Nee, u kunt het beste overleg plegen met uw installateur over onderhoudsadvies. Indien uw installateur advies nodig heeft, kan deze altijd contact met onze aftersales afdeling opnemen.
Kan ik het onderhoudsadvies op internet vinden? Ja en wel op www.ferroliservice.nl
Sinds wanneer is dit advies van toepassing? Het advies is er al lang maar wordt niet altijd opgevolgd. Vandaar deze extra actie om storingen en kosten voor U te vermijden.
Wie kunt U mijn aanbevelen voor goed onderhoud? Uw installateur zie hiervoor de website www.ferroliservice.nl
Kan deze onderhoudsbeurt bij AGPO/Ferroli declareren? Nee, dat is niet mogelijk