Renovatie passiefhuis

Project Sleephellingstraat is voor Ferroli Nederland tot nog toe het meest prestigieuze project in de bestaande bouw. Het project gelegen op het Noordereiland te Rotterdam, bestaat uit een 14-tal historische stadswoningen.  

De woningen zijn volledig gerenoveerd volgens het ‘passiefhuis bouw' principe (PPHP) en voldoen zelfs aan de richtlijnen voor nieuwbouwwoningen van 2020. De woning is gemiddeld vijf keer energiezuiniger dan wettelijk verplicht. Het resultaat voor de bewoners qua besparingen is verbluffend.

Opdrachtgever voor dit project was Woonstad Rotterdam. Voor de uitvoering werkte BAM woningbouw Rotterdam samen met co-makers Rockwool Benelux, Niveau Keurkozijnen, Sto Isoned en Ferroli Nederland.

Belang renovatiemarkt
Het percentage van ongeïsoleerde woningen in Nederland bedraagt zo'n 53 procent. Datzelfde percentage zorgt voor 80 procent van de CO2 uitstoot! Veelzeggende cijfers die aangeven dat er op het gebied van massale energiezuinige renovatie veel moet gebeuren, willen we tenminste een substantiële bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 -uitstoot. Het principe ‘passiefhuis bestaande bouw' wordt in Duitsland al succesvol toegepast, terwijl er bij ons nauwelijks aandacht aan wordt besteed. Met de realisatie van het project "Sleephellingstraat" is daar verandering in gekomen. 

Kenmerken van een passiefhuis
Een ‘passiefhuis' laat zich het best omschrijven als een woningtype waarbij de warmtevraag tot een minimum is beperkt. Dit wordt gerealiseerd door o.a. een hoge isolatiewaarde van muur, gevel, dak en vloer, een goede zonwering om warmte buiten te houden en drielaagse beglazing met extra zware kozijnen. Warmteterugwinning uit ventilatielucht is hierbij een voorwaarde.

Bij de renovatie van bestaande woningen tot passiefhuizen, mag het energieverbruik in de woning maximaal 25 kWh per vierkante meter per jaar bedragen. Bovendien mag het totale verbruik voor de woning niet boven de 120 kWh per jaar uitkomen. Als we daar het gemiddelde energieverbruik in de bestaande bouw van 230 kWh per vierkante meter per jaar en 65 kWh per vierkante meter per jaar in een woning (die voldoet aan het Bouwbesluit) tegenover zetten, dan wordt duidelijk hoe ingrijpend de renovatie van woningen tot passiefhuizen moet zijn.

De woningen op het ‘Noordereiland' zijn ondertussen al diverse malen in de prijzen gevallen, vanwege het unieke karakter en de enorme energetische uitdaging. Afgelopen najaar is begonnen met de monitoring van de energiezuinigheid. De vraag is uiteraard of de toepassing van de modernste materialen en de nieuwste technieken op dit gebied maximale energiebesparing hebben gerealiseerd?

LEES VERDER >>