Terminologie

CO2-uitstoot- Uitstoot van koolstofdioxide, die vrijkomt bij de verbranding van onder andere aardgas.

Rendement- De in procenten uitgedrukt warmte, die vrijkomt bij de verbranding van een brandstof.

OpenTherm® Protocol - Universele spreektaal die een cv-toestel en kamerthermostaat in staat stelt met elkaar te communiceren.

NOx-uitstoot - Stikstofuitstoot, die ontstaat tijdens het verbrandingsproces in het toestel.
De constructie van een keramische brander zorgt ervoor dat deze uitstoot veel lager is dan voorheen.

Gebruiksrendement - Gemiddeld rendement dat tijdens de duur dat de cv-ketel in gebruik is, wordt gehaald.

Gaskeurlabel CW - Toestellen met het CW-label voldoen aan belangrijke basiseisen met betrekking tot warm watercomfort. Het label maakt duidelijk in welke warmwaterklasse (1 tot 6) een toestel valt en voor welke toepassingen het toestel het meest geschikt is, waarbij klasse 6 staat voor het hoogste comfort.

Gaskeurlabel NZ - Dit label geeft aan dat het toestel geschikt is voor de naverwarming van door de zon verwarmd tapwater en kan dus gekoppeld worden aan een zonneboiler.

Gaskeurlabel SV - Ketels met een SV-label hebben een schonere verbranding. Een geavanceerde brander zorgt ervoor dat er een minimale Nox-uitstoot plaatsvindt, waardoor het milieu zo min mogelijk wordt belast.

Gaskeurlabel HR- Ketels met een HR-label hebben een hoog rendement. Ze zijn gegarandeerd het zuinigst met energie.
Dit spaart naast het milieu ook uw portemonnee. Binnen het gaskeur HR-label bestaan er 3 klassen:
HR100 ( rendement 100%)
HR 104 (rendement 104%)
HR 107 (rendement 107%)

Alle Ferroli Nederland HR-ketels vallen in de HR107 klasse, die het hoogst haalbare rendement aangeeft.

Gaskeur-label - Keurmerk voor gastoestellen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en prestaties. Dit keurmerk is opgebouwd uit diverse labels, die belangrijke informatie geven over de hoogte van het rendement, de mate van schone verbranding, de toepasbaarheid in combinatie met zonneboilers en het comfort van de warmwatervoorziening.

EPN / EPC - De energie prestatie norm (EPN), geeft de bepalingsmethode aan, voor de zogenaamde energieprestatie coëfficiënt (EPC) van een woning of woongebouw. De EPC is een instrument waarmee de energiezuinigheid van een woning of woongebouw kan worden gemeten. Hierbij worden naast bouwtechnische factoren zoals o.a. isolatie, ook installaties voor verwarming, ventilatie en tapwaterbereiding beoordeeld op hun energiezuinigheid.

Stadsverwarming / Warmtedistributie - Systeem waarbij de restwarmte bij de elektriciteitsopwekking voor een zeer groot deel gebruikt wordt voor de verwarming en warmtapwaterbereiding van stadswijken.